عملکرد پرینترهای لیزری

عملکرد پرینترهای لیزری همانند دستگاه فتوکپی می باشد، بدین صورت که یک استوانه ی دوار به نام درام وجود دارد که با لایه ای نازک از یک ماده ی رسانای نوری پوشانده شده است و طبق مراحل زیر عمل چاپ را انجام می دهد :


 مرحله اول : باردار کردن درام
 به سطح درام در تاریکی بار مثبت داده می‌شود

 مرحله دوم : نور دادن به درام و ایجاد تصویر روی درام بوسیله ی بار مثبت
 متن یا تصویر مورد نظر که به صورت یک فایل دیجیتال در حافظه کامپیوتر است، بوسیله نور لیزر به سطح درام منتقل می‌شود. خاموش و روشن شدن نور لیزر و حرکت آن روی درام به وسیله کامپیوتر کنترل می شود. قسمت هایی از درام که با نور لیزر روشن شده رسانا می‌شود و بار مثبتش را از دست می‌دهد. بقیه قسمت های درام که نور نگرفته، همچنان باردار باقی می‌ماند. به این ترتیب تصویری غیرقابل مشاهده و به صورت توزیعی از بار مثبت روی سطح درام ایجاد می‌گردد

 مرحله سوم : به کارگیری تونر
 پودر تونر روی سطح درام پاشیده می شود.این پودر فقط به مناطقی می‌چسبد که دارای بار مثبت است. در این مرحله تصویر قابل مشاهده می شود.

 مرحله چهارم : انتقال تصویر از درام به کاغذ
 به کاغذ خام بار مثبت داده و آن را دور درام قرار می دهند. تونر لیزری از سطح درام به سطح کاغذِ باردار شده منتقل شده و تصویر روی سطح کاغذ تشکیل می‌شود.

 مرحله آخر : تثبیت تصویر روی کاغذ
 در پایان با عبوردادن کاغذ از یک منطقه داغ، تونر روی سطح کاغذ تثبیت شده و تصویری دائمی از نسخه ی اصلی بوجود می‌آید.


نظر شما


۰ نظر