ساختار پرینترهای لیزری

یک پرینتر لیزری بطور عادی شامل موارد زیر است :


 درام : جزء اصلی دستگاه پرینتر لیزری است که نقش انتقال دهنده ی تصویر از پرینتر به روی کاغذ برای تولید چاپ نهایی را دارد.

  فیوزینگ : درام که مقدار دقیق تونر مورد نیاز برای هر تصویر را در خود دارد آن را بر روی کاغذ می پاشد، پس از آن بوسیله فیوزینگ حرارت دیده و پخته شده و روی کاغذ حک می شود. علت آنکه کاغذ بر اثر گرمای فیوزینگ آتش نمیگیرد در واقع سرعت زیاد است که فرصتی برای ایجاد جرقه و سوختن کاغذ بوجود نمی آید.

 فوم رولر : این قطعه در کارتریج دستگاه ﭘرینتر مورد استفاده قرار میگیرد و نقش اساسی آن شارژ الکتریکی درام است و ﭘس از مدتی مصرف باید تعویض گردد.

  مگنت رولر : یکی از قطعات اصلی و مهم کارتریج در دستگاه پرینتر است که بوسیله ی جریان مغناطیسی موجود در خود، مقدار پودر تونر متناسب با طرح را به درام منتقل می کند


نظر شما


۰ نظر